رویداد ها

 • ۵ مهر :روز جهانی جهانگردی
 • ۷ مهر  :  روز آتش نشانی و ایمنی
 • ۸ مهر :  روزبزرگداشت مولوی
 • ۸ مهر  :روز جهانی ناشنوایان
 • ۱۰ مهر :  جشن مهرگان
 • ۱۳ مهر :  روز نیروی انتظامی
 • ۱۴ مهر  :  روز دامپزشکی
 • ۱۶ مهر : روز ملی کودک
 • ۱۷ مهر :  ولادت امام رضا علیه السلام
 • ۱۷ مهر  : روز جهانی پست
 • ۲۰ مهر :  روز بزرگداشت حافظ
 • ۲۲ مهر :  روز جهانی استاندارد
 • ۲۴ مهر : روز جهانی غذا
 • ۲۶ مهر : روز تربیت بدنی و ورزش

آخرین اخبار

رویداد ها

آخرین اخبار

 • ۵ مهر :روز جهانی جهانگردی
 • ۷ مهر  :  روز آتش نشانی و ایمنی
 • ۸ مهر :  روزبزرگداشت مولوی
 • ۸ مهر  :روز جهانی ناشنوایان
 • ۱۰ مهر :  جشن مهرگان
 • ۱۳ مهر :  روز نیروی انتظامی
 • ۱۴ مهر  :  روز دامپزشکی
 • ۱۶ مهر : روز ملی کودک
 • ۱۷ مهر :  ولادت امام رضا علیه السلام
 • ۱۷ مهر  : روز جهانی پست
 • ۲۰ مهر :  روز بزرگداشت حافظ
 • ۲۲ مهر :  روز جهانی استاندارد
 • ۲۴ مهر : روز جهانی غذا
 • ۲۶ مهر : روز تربیت بدنی و ورزش

دپارتمان ها

آخرین مقالات

گالری تصاویر

فهرست

آغاز پیش ثبت نام

پیش دبستان و دبستان سرواندیشان آفتاب برای سال تحصیلی جدید به تعداد محدود ثبت نام می نماید.