پیش دبستان و دبستان پسرانه غیر انتفاعی آفتاب ثبت نام می کند.

به استحضار میرساند به حول و قوه‌ی الهی دبستان پسرانه آفتاب در دوره‌های پیش دبستان و دبستان دوره اول و دوم در سال تحصیلی جدید ۹۸-۱۳۹۷ ثبت‌نام مینماید. در صورت تمایل جهت ثبت نام ،فرم پیش ثبت نام را تکمیل کنید.

پیش ثبت نام