گالری تصاویر

رویداد ها :

جشن بازی های رومیزی ( جهت مشاهده کلیک کنید) (۷ اردیبهشت ۹۷)

جشن حبابی (جهت مشاهده کلیک کنید.) (۶ اردیبشهت ۹۶ )

جشن بازی و شادی ( جهت مشاهده کلیک کنید.) (۳۱ فروردین ۹۷)

جشن پاستیلی  ( جهت مشاهده کلیک کنید.) ( ۳۰ فروردین ۹۷)

مسابقه روبیک آفتاب ( جهت مشاهده کلیک کنید.) ( ۲۴ الی ۲۶ اسفند ۹۶)

مسابقات شطرنج قهرمانی  ( جهت مشاهده کلیک کنید.) ( ۲۶ بهمن ۹۶)

جشن بازی و شادی (جهت مشاهده کلیک کنید.) (۲۲ دی ۹۶)

جشنواره آدم برفی  ( جهت مشاهده کلیک کنید.) (۶ بهمن ۹۶)

جشن روز باستانی پدر (جهت مشاهده کلیک کنید.) (۲۹ دی ۹۶)

جشن دونات ها ( جهت مشاهده کلیک کنید.) ( ۱۵ دی ۹۶)

جشن اسلایم ( جهت مشاهده کلیک کنید.)( ۸ دی ۹۶)

جشن رنگ ها ( جهت مشاهده کلیک کنید.) (۱ دی ۹۶)

جشن یلدا ( جهت مشاهده کلیک کنید.) ( ۲۴ آذر ۹۶)

مدرسه :

اردوی باغ کتاب ( جهت مشاهده کلیک کنید.)

اردوی آتش نشانی ( جهت مشاهده کلیک کنید.)

اردوی حیات وحش دارآباد ( جهت مشاهده کلیک کنید.)

جشن قرآن ( جهت مشاهده کلیک کنید.)

جشن میلاد حضرت رسول (ص) ( جهت مشاهده کلیک کنید.)

جشن دیگان ( جهت مشاهده کلیک کنید.)

جشن روز عشایر ( جهت مشاهده کلیک کنید.)

مانور زلزله ( جهت مشاهده کلیک کنید.)

انجام تست روانشناسی ( جهت مشاهده کلیک کنید.)