دپارتمان ورزش و تندرستی

تشکیل پرونده سلامت یکی از برنامه‌های مجموعه آفتاب است که زیر نظر پزشک و متخصص مربوطه انجام می‌شود . این عملکرد می‌تواند از بروز برخی بیماری‌ها جلوگیری کرده و والدین نیز وضعیت سلامت فرزند خود مطلع خواهند شد.

مطابق تحقیقات انجام شده، ارتباط قابل توجهی بین حرکات موزون جسمی و رشد (شناختی، عاطفی و اجتماعی) در کودکان و همچنین در افزایش هوش بدنی فرزندان دارد.

در دپارتمان ورزش و تندرستی ، فعالیت‌های جسمی – حرکتی متناسب با گروه سنی پیش دبستان و دبستان برنامه ریزی شده و فعالیتهای صحیح حرکتی برای دانش آموزان در سنین مختلف تحصیلی با بهره گیری از آموزش‌های صحیح در محل مجموعه آفتاب و همچنین در ورزشگاه‌های سرپوشیده اطراف ، انجام می‌شود.