دپارتمان ریاضی و بازی فکری

“ هر کس که بازی را بازی تلقی کند و کار را بیش از اندازه جدی بگیرید برداشتش از این دو نارساست.” (هاینریش هاینه شاعر آلمانی)

بازی نه‌تنها برای رشد خود آگاهی کودک لازم است، بلکه بزرگسالان نیز بدان نیازمندند، به ویژه اگر کارشان تکراری و عاری از خلاقیت باشد.
خلاقیت مهمترین عامل موفقیت در کار، علم و پژوهش است، داشتن ذهنی خلاق وکوشا مستلزم فعالیت و ورزش ذهن است. یکی از این فعالیت‌ها حل کردن معماها وپازل‌هاست، آنجا که ذهن برای رسیدن به حل معما از تمامی خلاقیت و علم خود استفاده می‌کند. ماهیت بسیاری از معماها و مسئله‌ها بیش از یک بازی و مسئله ساده است، پازل در بسیاری از زمینه‌های ریاضیات (هندسه، جبر، توپولوژی، نظریه گروه‌ها، گراف‌ها و…) در ارتباط است و بیشتر این معماها و پازل‌ها در درک بهتر نظریه‌ها و قضیه‌ها کاربرد فراوان دارد.
برای رسیدن به خلاقیت علاوه بر یادگیری تکنیک ها باید ذهنی آماده و توانمند داشت که لزوم آن ورزش فکری و نقشه ذهنی می‌باشد.
مجموعه آفتاب با بهره گیری از انواع بازیهای فکری و با تمرکز بر خلاقیت، فرزندان مان را آماده ورود به این عرصه جذاب کرده و متناسب با توانایی دانش آموزان در جشنواره ها و مسابقات مربوط به آن مشارکت می‌کند.