دپارتمان موسیقی (Music Department)

ویژگی مهم یک نظام آموزشی وجود آرمان‌های مشخص و تعیین شده و همچنین نظامی است که رسیدن به این آرمان‌ها را بشکلی سیستماتیک فراهم می‌سازد. لازمه این امر استفاده از متخصصین آکادمیک و آگاه از یک سو و وجود امکانات سخت افزاری مناسب برای سنین دبستان، از سوی دیگر است.

آنچه مجموعه آفتاب را مناسب برای آموزش موسیقی می‌کند، توجه به دو عامل مهم در آموزش موسیقی : گستره محتوا و ژرفای یادگیری آن است.

مجموعه آفتاب با فراهم کردن امکانات مناسب یادگیری موسیقی ، ضمن آموزش آکادمیک موسیقی و پس از آماده نمودن دانش آموزان با مبانی موسیقی نظری ، نسبت به آموزش یک ساز تخصصی با توجه به توانایی های دانش آموز، تشخیص اساتید کارآزموده و در نهایت رایزنی با پدر و مادر ، امکان فراگیری سازهای تخصصی را نیز در همین مجموعه برای فرزندانمان فراهم نموده است.


همچنین بخوانید :

فهرست

آغاز پیش ثبت نام

پیش دبستان و دبستان سرواندیشان آفتاب برای سال تحصیلی جدید به تعداد محدود ثبت نام می نماید.