فوق برنامه‌های مدرسه آفتاب توسط دپارتمان‌های تخصصی و براساس نظریه‌ی هوش‌های چندگانه مدیریت می‌شود و شامل موارد زیر است:

 • موسیقی
  • ویولن ( روز های یکشنبه)
  • گیتار ( روزهای دوشنبه)
  • تنبک ( روزهای شنبه)
  • پیانو ( روزهای چهارشنبه)
  • موسیقی کودک ( روزهای دوشنبه)
 • هنر و خلاقیت 
  • روزهای تشکیل شنبه و دوشنبه ساعت ۱۳:۱۵ تا ۱۴:۱۵ و ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۳۰
 • شطرنج
  • روزهای تشکیل شنبه و دوشنبه۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰ و ۱۶:۰۰ و ۱۷:۰۰
 • آزمایش مهیج
  • روزهای تشکیل شنبه و دوشنبه ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰ و ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰
 • رباتیک
  • روزهای تشکیل یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰ و ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰
 • روبیک
  • روزهای تشکیل یکشنبه و سه شنبه ساعت  ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰
 • چرتکه
  • روزهای تشکیل یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰ و ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰
 • ریاضیات خلاق
  • روزهای تشکیل یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰ و ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۰۰
 • زبان انگلیسی
  • روزهای تشکیل روزهای زوج یا فرد که بر اساس تعیین سطح مشخص می گردد.

فهرست

آغاز پیش ثبت نام

پیش دبستان و دبستان سرواندیشان آفتاب برای سال تحصیلی جدید به تعداد محدود ثبت نام می نماید.