همکاران آموزشی

عاطفه افشاری

آموزگار پایه اول ابتدایی

ساناز توحیدپرست

آموزگار پایه اول ابتدایی

محبوبه برجسته

آموزگار پایه دوم ابتدایی

فاطمه حمزه

آموزگار پایه دوم ابتدایی

ندا فدوی

آموزگار پایه دوم ابتدایی

طاهره چمنی

آموزگار پایه سوم ابتدایی

نفیسه عبدالوند

آموزگار پایه سوم ابتدایی

سمیرا علی بابایی

آموزگار پایه چهارم ابتدایی

فاطمه بیات

آموزگار پایه پنجم ابتدایی

اعظم رزاقی

آموزگار زبان انگلیسی

سارا معینی

آموزگار زبان انگلیسی

اکرم لبافی

سرپرست بخش زبان

فاطمه بستانی

آموزگار هنر و خلاقیت

الهام برجی

آموزگار مهارت های زندگی و مشاور

محیا سالاری

آموزگار آزمایشگاه

همکاران اداری

رحیم جنت نیا

مدیر مدرسه

الناز فطیر

معاون آموزشی

نغمه اثباتی

معاون اجرایی

عاطفه شاهانی

روابط عمومی

عاطفه مسعودنیا

مسئول مالی

فهرست

آغاز پیش ثبت نام

پیش دبستان و دبستان سرواندیشان آفتاب برای سال تحصیلی جدید به تعداد محدود ثبت نام می نماید.