کارکنان

کادر آموزشی  :
شیدا گنجعلی
معلم کلاس دوم
ندا فدوی
معلم کلاس اول (مهر سه)
محبوبه برجسته
معلم کلاس اول ( مهر دو )
نازنین شهبازی
معلم کلاس اول (مهر یک)
فاطمه امیری
معلم پیش دبستان
علیرضا پویامقدم
معلم کلاس ششم
زهره آدامون
معلم کلاس پنجم
الهام فراهانی
معلم کلاس چهارم
غزاله لواسانی
معلم کلاس سوم
مریم رضائی
معلم کلاس دوم
شیرین قهاری
معلم زبان
الهه بهرام بیگی
معلم زبان
اکرم لبافی
مسئول دپارتمان زبان انگلیسی
دکتر فاطمه رجبی فرد
مسئول دپارتمان روانشناسی
محیا سالاری
معلم پژوهش و آزمایشگاه
خانم عقیلی
معلم ریاضی
ساناز محمدنژاد
مشاور
فائزه فاضلی
معلم مهارت های زندگی
خانم مرادی
معلم توجه و تمرکز
کادر مدیریت :
دکتر رحیم جنت نیا
مدیر
فرشته دیهیمی
موسس
هادی نجارپور
موسس
الناز فطیر خورانی
مشاور آموزشی
شایان فروزنده دل
مشاور
کادر اداری:
نغمه اثباتی
معاون اجرایی
زهرا بهرامی
معاون آموزشی
حمید گواهی
معاون انضباطی و ورزشی
ابوالقاسم سلوکی
معاون پرورشی
مهسا شریفیان
روابط عمومی
عاطفه مسعودنیا
امور مالی
فهرست